Obavijest o promjeni nositelja projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Grada Dubrovnika, Općine Dubrovačko primorje, Općine Konavle i Općine Župa dubrovačka


Sukladno dopisu (naputku) HAKOM-a – Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (KLASA: 344-03/16-12/82, URBROJ: 376-13-18-6) od 2. veljače 2018. godine, a vezano za prijenos statusa nositelja projekata Planova razvoja širokopojasne infrastrukture ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Grad Dubrovnik dana 3. kolovoza 2018. godine preuzeo nositeljstvo projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na sljedećim područjima jedinica lokalne samouprave: Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka.

Svi dokumenti vezani za Projekt Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova za područje gradova/općina Dubrovnik, Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje nalaze se na novoj mrežnoj stranici (www.dubrovnik.hr).