Prostorni planovi


WEB GIS PREGLEDNIK PROSTORNIH PLANOVA GRADA DUBROVNIKA

(upute za korištenje)

 
 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA (odredbe za provođenje)


GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA DUBROVNIKA (odredbe za provođenje)


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S GOLFSKIM IGRALIŠTEM I TURISTIČKIM NASELJEM BOSANKA-SJEVER I BOSANKA-JUG "  1.2


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "BABIN KUK" U DUBROVNIKU 1.3


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "GRUŠKI AKVATORIJ" 1.4


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "RADELJEVIĆ-LIBERTAS" 1.5


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE ORAŠAC - VRTOVI SUNCA 1.17


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "ŠIPANSKA LUKA" 1.25

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "SUĐURAĐ - TURISTIČKA ZONA ZA ORSANOM" 1.30

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA LOPUD 1.31


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKE ZONE  - T1 I T2, UNUTAR NASELJA DONJE ČELO NA KOLOČEPU 1.35


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK" -.--


DETALJNI PLAN UREĐENJA "BELVEDERE" 2.1


DETALJNI PLAN UREĐENJA "GORICA-SJEVER" 2.6


DETALJNI PLAN UREĐENJA "ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE" U DUBROVNIKU 2.7


DETALJNI PLAN UREĐENJA STAMBENOG NASELJA "SOLITUDO" U DUBROVNIKU 2.8


DETALJNI PLAN UREĐENJA "TAMARIĆ" 2.16


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA "TRSTENO - VELIKI STOL"  2.19