Program MLADI I GRAD SKUPA

Koncept strateškog programa za mlade na području grada Dubrovnika pod nazivom „Mladi i Grad skupa“

Situacija: Dubrovnik je zbog svojih specifičnosti (turističko središte s nedovoljnom infrastrukturom i stanovitom prometnom izoliranošću), grad u kojem su djeca i mladež osobito izloženi mogućim pogubnim utjecajima nasilja, ovisnosti i osjećaja besperspektivnosti. Stalna skrb o mladim naraštajima strateško je opredjeljenje gradske uprave, koja ulaže, u okviru svojih mogućnosti, velika materijalna sredstva i rad kako bi se osigurali uvjeti za kvalitetno odrastanje i sazrijevanje mladih u pozitivno orijentirane građane. Dubrovnik neosporno ima veoma razvijenu mrežu civilnog društva, čiji potencijal Grad također prepoznaje, koristeći ga u djelovanju na dobrobit djece i mladih. Osobito je značajno da i sami korisnici prepoznaju brojne inicijative Grada kao vlastite te ih usvajaju kao dio svoje svakodnevne djelatnosti, što značajno poboljšava kvalitetu njihova života u Dubrovniku i pokazuje skrb društva za mlade, koju oni višestruko vraćaju kvalitetnim odrastanjem i uspješnošću.

Cilj programa: Unaprjeđenje kvalitete i sadržaja dosadašnjih programa za djecu te prihvaćanje i realizacija novih inicijativa koje su rezultat ne samo mogućnosti Grada već i kreativnog promišljanja djece i mladih radi zajedničkog boljitka djece i mladih i Grada.
 

 
Strategija
 Strateške su koordinate:
 a)    promidžba kojom se djeca i mladi pohvaljuju i nagrađuju za sudjelovanje u svim aktivnostima, projektima i manifestacijama, koje za njih i s njima organizira Grad Dubrovnik.
 b)    inicijative za nove sadržaje koje su rezultat sadržajne i iskrene, a ne deklarativne, suradnje djece i mladih s upravom Grada,
 c)    naglašena javna eksponiranost suradnje kao kvalitetnog međusektorskog i unutar-generacijskog partnerstva i uz angažiranje ostalih zainteresiranih ciljnih javnosti kao što su nastavnici, roditelji, umirovljenici, socijalni radnici, aktivisti i volonteri.
 
 Naziv programa: „Mladi i Grad skupa“ s jedne strane simbolizira zajedništvo mladih i Grada, a s druge strane upućuje na interakciju i partnerstvo, čime se naglašava ne samo skrb Grada, već i poštovanje koje gradonačelnik i gradska uprava gaje prema djeci i mladima i njihovom pravu da utječu na planove i aktivnosti koje se tiču kvalitete njihova života.
 
 Sadržaj programa:
 a)    Zadržat ćemo sve projekte i manifestacije za djecu i mlade koji su se pokazali uspješnima i koji su dobro prihvaćeni kako od samih sudionika, tako i od šire javnosti.Tu je prije svega projekt „Društvena infrastruktura za djecu i mlade“ koji ima za cilj u svakom gradskom kotaru i mjesnom odboru stvoriti podjednake uvjete za šport, rekreaciju, igru i zabavu, kroz gradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, igrališta za male športove, domova mladih (domova kulture) i drugih sadržaja.
 b)    Zadržat ćemo i unaprijediti sve uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, građanski odgoj, zdravstvenu prevenciju i prevenciju ovisnosti te podizanje svijesti o vrijednosti i očuvanju kulturne i prirodne baštine (projekti „Baština“, „Hodajmo gradom zajedno“ u okviru Tjedna mobilnosti, eko-škole, „Forum mladih protiv droge“; „Maškarani školski dan“ u okviru manifestacije „Dubrovački karnevo“, „Adio školo“).
 c)   Uvest ćemo nove programske i zabavne sadržaje koji nedostaju u Gradu i koji će doprinijeti obogaćenju športske i zabavne ponude tijekom cijele godine. Uz već dobro prihvaćene športove i igre na dubrovačkom klizalištu (klizanje, hokej, „Zimske igre na ledu“, revijalni nastupi klizačkih klubova i skupina), uvest ćemo i nove športske grane i igre (inline hokej, koturaljkanje, skateboard igre) na otvorenim terenima. Posebnu potporu dat ćemo osnivanju, opremanju i djelovanju novih dubrovačkih klubova i skupina (Hokejaško-koturaljkaški klub „Dubrovački čaglji“, klizačko-plesna skupina „Cool Girls“). U suradnji s Plivačkim klubom „Jug“ organizirat će se projekt „Učimo i plivajmo zajedno“.
 d)    Uvest ćemo dopunske projekte u predškolskom odgoju: učenje stranih jezika, glazbene i športske aktivnosti.
 e)    Organizirat će se lutkarske predstave (u izvedbi Kazališta Marina Držića i gostujućih ansambala)
 f)      Poticat ćemo nove projekte iznad minimalnog pedagoškog standarda u dubrovačkim osnovnim školama. Prvi takav projekt bit će „Jačanje uloge volonterstva u lokalnoj zajednici“. Poticat će se svi oblici stvaralaštva u školama te najmanje dvaput godišnje organizirati smotre učeničkog stvaralaštva.
 g)    Zbog kroničnog nedostatka zabavnih sadržaja za mlade, organizirat ćemo zabave u tvrđavi Revelin i drugim gradskim prostorima, s tim da će te zabave uvijek imati humanitarni karakter. Tako će prva humanitarna zabava nositi naziv „Idemo za IDEM“, jer će se čisti prihod namijeniti za sufinanciranje projekta „Asistent u nastavi“, kojeg u suradnji s Gradom Dubrovnikom već drugu godinu uspješno provodi dubrovačka podružnica Udruge „IDEM“. Organizirat će se i drugi oblici zabave mladih („Disco na rolama“).
 h)    Nastojat će se osigurati medijsku pokrivenost i potporu uključivanjem medija kao medijskih sponzora akcija i manifestacija.
 i)       Stimulirat ćemo međugradsku suradnju i prijateljstvo djece i mladih s drugim gradovima Hrvatske i gradovima prijateljima u svijetu.
 j)      Osigurat ćemo javno angažiranje gradonačelnika osobno i njegovu izravnu komunikaciju s djecom i mladima u obliku redovnih susreta, pokroviteljstva i slično kako bi u javnosti bila adekvatno prepoznata iskrena nakana Grada da poboljša kvalitetu života djece i mladih te kako bi ta nakana bila povezana i s osobom gradonačelnika.
 k)    Otvorit ćemo mogućnost za dvosmjernu komunikaciju mladih s gradskom upravom putem elektronske pošte, internet grupa, stranice Grada te elektronskog glasila «Mladi i grad skupa» u kojem djeca i mladi mogu biti novinari i urednici uz pomoć studija medija na Sveučilištu u Dubrovniku.
  
 
Financiranje programa:
 a)    Nastavit će se (su)financiranje pojedinih dijelova i aktivnosti Programa iz Proračuna Grada Dubrovnika, a u gradskom proračunu za 2011. uvest će se posebna stavka „Mladi i Grad skupa“.
 b)    Nastojat će se dio potrebnih sredstava osigurati donacijama i sponzorstvima.
 
  Programski tim:
 a)    Imenuje ga gradonačelnik posebnim aktom.
 b)    Članovi su predstavnici gradske uprave, gradskih ustanova, udruga i vanjskih suradnika.
 
  Evaluacija:
 a)    Trajanje programa je kontinuirano.
 b)    Unutrašnja evaluacija je dio programa, dok se vanjska provodi jednom u dvije godine angažiranjem nezavisnog tima.
 
 
Koordinatorica programa: Tatjana Šimac-Bonačić
 
Voditelj programa: Miho Katičić