Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411129272_316_m.doc
1411129272_316_m.doc
1411129272_316_m.doc