Prijedlog zaključka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Osnovne škole Lapad.

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411129085_337_m.doc
1411129085_337_m.doc
1411129085_337_m.doc