Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 za prvu skupinu vozila na relaciji Ploče – Zagreb – Ploče

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411128752_327_m.doc
1411128752_327_m.doc
1411128752_327_m.doc