Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411129698_381_m.doc
1411129698_381_m.doc
1411129698_381_m.doc