Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava javne odvodnje na čest. zem. 1243 k.o. Mokošica

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411128648_348_m.doc
1411128648_348_m.doc
1411128648_348_m.doc