Prijedlog odluke o pretvaranju tražbine u kapital, ulaganja prava i upisa dionica u postupcima predstečajnih nagodbi nad dužnicima

Prijedlog akta

.
Dokumenti uz članak
1411127661_311_m.doc
1411127661_311_m.doc
1411127661_311_m.doc