Poziv na Prethodnu raspravu o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali"

Na temelju članka 83 Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07 i 38/09) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika objavljuje:

PRETHODNU RASPRAVU
o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali"
(u daljnjem tekstu: UPU)
 
 
Prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu predmetnog UPU-a održat će se 14. svibnja 2010. godine u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.
 
Na sudjelovanje u Prethodnoj raspravi pozivaju se isključivo nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj: 76/07 i 38/09), koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade UPU-a.
 
Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanjem interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
 
Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga UPU-a mogu se dostaviti i pisanim putem najkasnije do 28. svibnja 2010. godine na adresu: 

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik