Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 'Zaton Mali'

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 76/07 i 38/09) Grad Dubrovnik objavljuje javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ''Zaton Mali''.

Javni uvid trajat će 30 dana, od 8. lipnja do 7. srpnja 2011. godine:
• svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik,
• svaki radni dan od 8,30 do 14,00 u Mjesnom odboru Zaton (Prostorije Doma kulture), Obala Stjepana Radića 65, Zaton Mali te 
• na Internet stranici Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr .


Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali" - knjiga 1
Prijedlog Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali" - knjiga 2Javno izlaganje održat će se 20. lipnja 2011. godine u 19.00 sati, u Mjesnom odboru Zaton (Prostorije Doma kulture), Obala Stjepana Radića 65, Zaton Mali. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se:
• dati u zapisnik postavljanjem pitanja na javnom izlaganju, 
• upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog plana u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika i u Mjesnom odboru Zaton tijekom trajanja javnog uvida te
• dostaviti u pisanom obliku  od 8. lipnja do 8. srpnja 2011. godine na adresu:

Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik


Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.