POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE