Održana Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Zaton Mali"

U petak, 14. svibnja 2010. godine u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, s početkom u 11.00 sati, održana je Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja ''Zaton Mali''.

Prethodnu raspravu o ciljevima i mogućim rješenjima za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja ''Zaton Mali'' vodila je pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika Jelena Lončarić, dipl.iur., a Nacrt prijedloga UPU-a su prezentirali predstavnici izrađivača Urbanističkog zavoda Grada Zagreba, direktor Luka Šulentić, mag.ing.arh. i voditelj izrade plana mag.spec. Krešimir Petković, dipl.ing.arh.
 
Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu UPU-a.
 
Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga UPU-a, nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj: 76/07 i 38/09) koji osiguravaju podatke, planske smjernice i druge dokumente iz svog djelokruga za potrebe izrade UPU-a, mogu dostaviti najkasnije do 28. svibnja 2010. godine na adresu:
 
Grad Dubrovnik
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik