Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU 2.2 "Sv. Jakov"

Prostorni planovi u izradi
Za izradu Urbanističkog plana uređenja 2.2 "Sv. Jakov" proveden je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nakon kojeg je donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 2.2 "Sv. Jakov".


O istoj se informira javnost sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Odluku možete pogledati OVDJE.