Izmjene i dopune Proracuna-opci dio

Izmjene i dopune proracuna Grada Dubrovnika za 2014.-opći dio

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu ( Narodne novine 87/08.i 136/12.) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika (« Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 4/09, 6/10., 3/11 i 14/12, 5/13 i 6/13. – pročišćeni tekst), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2013., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj  22.03. 2014., donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu