Godišnji financijski izvještaj Grada Dubrovnika za 2016. godinu


Sukladno Članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama.