Akti Gradonačelnika doneseni u ožujku 2016.

Akti gradonačelnika
Gradonačelnik je u ožujku 2016. donio sljedeće zaključke i druge akte od kojih izdvajamo: