Akti Gradonačelnika doneseni u veljači 2016.

Akti gradonačelnika
Gradonačelnik je u veljači 2016. donio sljedeće zaključke i druge akte od kojih izdvajamo: