Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

04.
03.16.

Poziv građanima: Prijavite komunalni nered

Skrećemo pažnju našim sugrađanima da je Grad Dubrovnik omogućio prijavu komunalnog nereda i nepropisno odloženog otpada putem posebnog obrasca.  Obrazac je postavljen još u...
29.
02.16.

Obrazac za prijavu komunalnog nereda i nepropisno odloženog otpada

11.
02.16.

U Dubrovniku započeo najveći Smart City projekt u Hrvatskoj; Gružu pametni parking

U suradnji nadležnog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i Hrvtatskog telekoma u Dubrovniku je ovog tjedna započeo najveći Smart City pilot projekt u Hr...
04.
12.15.

Prijava podataka o obvezniku plaćanja spomeničke rente

25.
11.15.

Obrazac za prijavu nepropisno odloženog otpada

08.
05.15.

U Europi jedinstvena rasvjeta postavlja se u Parku Luja Šoletića

U parku Luja Šoletića postavljena je prva demo svjetiljka s integriranim multifunkcionalnim senzorskim sklopom, a u pogon će biti puštena večeras. Sustav koji javnu rasvjet...
13.
02.15.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova n...

Grad Dubrovnik je dana 09.02.2015. poslao na objavu, u Elektronski oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelat...
10.
02.15.

Program održavanja komunalne infrastrukture od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik za razdoblje 1...

Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo