Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

20.
01.20.

ULICE GENERALA BOBETKA I MAESTRA JUSIĆA Zaprimaju se zahtjevi za naknadu troškova izrade novih os...

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika obavještava sve građane s prebivalištem u Ulici generala Janka Bobetka i Ulici maestra ...
30.
12.19.

U 2019. obnovljeno i uređeno 20 dječjih i sportskih igrališta

U sklopu programa investicijskog održavanja dječjih i sportskih igrališta Grad Dubrovnik je u 2019. godini temeljito obnovio i uredio 20 dječjih i sportskih igrali&scaron...
18.
11.19.

Obnovljeno sportsko igralište u SSG-u

U suradnji Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika obnovljen je sportski teren za košarku u nase...
07.
11.19.

Odluka o komunalnom redu upućena na javno savjetovanje

Grad Dubrovnik pokrenuo je 6. studenog postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke komunalnom redu. Savjetovanje ostaje otvoreno do 6. prosinca 2019...
21.
10.19.

Pokrenuto javno savjetovanje o načinu držanja kućnih ljubimaca

Grad Dubrovnik pokrenuo je 21. listopada 2019. postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu pos...
18.
10.19.

Osvijetljena Pakljena na Šipanu

Prema godišnjem planu investicijskog održavanja javne rasvjete Grad Dubrovnik je putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu završio radove&...
15.
10.19.

Završena obnova sportskog terena u Mokošici - Između dolaca

U suradnji Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, završena je obnova sportskog terena za ma...
07.
10.19.

Obnovljen sportski teren u Zatonu

Kroz program redovnog održavanja sportskih terena i dječjih igrališta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika potpuno je obnovljen s...
Za građane - izdvajamo

Za građane - izdvajamo