Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 29. srpnja 2016.Objavljeno: 29.07.16.

87. Ispravak tehničke pogreške u Odluci najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika

Nakon uočene tehničke pogreške u Odluci o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 8/16.) daje se slijedeći:

 

 

I S P R A V A K

tehničke pogreške u Odluci najmu stanova

u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

 

U Odluci najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika ispravlja se tehnička pogreška na način da  u članku 7.  stavku 2. umjesto riječi „najmoprimca“ treba pisati „najmodavca“

 

 

Ispravljeni  tekst glasi

 

„Osobe od posebnog značenja za Grad Dubrovnik u stanu danom im u najam imaju obvezu živjeti u kontinuitetu te trebaju podnijeti dokaze da ne posjeduju ni jednu drugu nekretninu na području Dubrovnika. O svakoj promjeni moraju obavijestiti najmodavca i ukoliko više ne udovoljavaju ovim kriterijima gube pravo najma.“.

 

KLASA: 371-01/15-01/77

URBROJ: 2117/01-09-16-5

Dubrovnik, 28. srpnja 2016.

 

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------