Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

92. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 15/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

 

­                                     

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA IZVAN POVIJESNE JEZGRE („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/14., 8/15., 11/15., 4/16., 8/16., 11/16., 12/16., 17/16., 5/18. ,14/18., 3/19., 11/19., 1/20. i 6/20.) dodaje se slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova LAPAD , podnaslov ŠTANDOVI, BANCI,PULTOVI I SL.

Ulica Ivana Zajca

-          dodaje se tekst :

 

„štand za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, ukupno 4,00 m2,od kupališta „Mandrač“  u smjeru zapada, kat.čest.1263/4 k.o. Gruž.“

 

Članak 2.

                                                                     

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.              

                                                                                                                                                                     

KLASA: 363-01/20-01/156                                              

URBROJ: 2117/01-09-20-5

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

  

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------