Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

77. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

DRUGE  IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

I. OPĆI DIO PRORAČUNA 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA I ZAVRŠNE ODREDBE