Javni poziv za predlaganje projekata/programa organizacija civilnog društva iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Na temelju Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 10/2016.), Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, raspisao je:JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA
NA PROSTORU GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

 

Na navedeni Javni poziv može se javiti organizacija civilnog društva koja ispunjava uvjete iz navedene Odluke te uvjete propisane Javnim pozivom.

Odluka, tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje i potrebni obrasci za prijavu nalaze se na linkovima niže.

Javni poziv otvoren je od 31. srpnja do 29. rujna 2017. godine.