Izvođenje radova izgradnje pristupne ceste i priključka na D8

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapljanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: "Izvođenje radova izgradnje pristupne ceste i priključka na D8", evidencijski broj  14-12/20JN.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 9. lipnja 2020. godine u EOJN RH pod brojem: 2020/S 0F2-0021925, s datumom objave 10. lipnja 2020. godine.

Krajnji rok za dostavu ponude je 1. srpnja 2020. do 10:00 sati.