PROMETNI PROJEKTI - GRADSKE CESTE
Raskrižje Ilijina Glavica

OPIS PROJEKTA
Izvođenje radova obuhvaća rekonstrukciju i proširenje  križanja Ilijina Glavica na četiri prometna traka, izgradnju  desnog skretača koji povezuje ulicu Pera Bakića sa ulicom Andrije Hebranga te produljenje skretanja iz ulice Andrije Hebranga u ulicu Vladimira Nazora. Ulica Pera Bakića imat će četiri prometna traka u cijeloj dužini.

Važan dio projekta čini i izgradnja kolektora oborinske odvodnje cijelim prostornim obuhvatom radova. Kolektor do sad nije postojao te se prilikom većih oborina upravo s Ilijine glavice slijevala velika količina vode te predstavljala problem na samoj lokaciji raskrižja, ali i na širem okolnom području.

Dinamika izvođenja radova planirana je na način da što manje negativno utječe na odvijanje prometa. Tijekom ljetnih mjeseci radovi će se odvijeti samo na dijelovima koji nisu na postojećim prometnicama, a završetkom glavne turističke sezone, na jesen, radovi će krenuti punim intenzitetom na cijelom prostoru obuhvata projekta.  U slučajevima izravnog utjecaja radova na odvijanje prometa motornim vozilima, javnost će o privremenoj regulaciji biti pravodobno obaviještena. 

STATUS PROJEKTA
- Izrađen PGP
- Utvrđivanje imovinsko-pravnih odnosa na cijeloj trasi puta završeno
- riješeni imovinsko-pravni odnosi
- Sklopljen okvirni sporazum sa izrađivačem projektne dokumentacije -
- Izabran IGH kojie će predložiti semaforizirano i prošireno križanje
- Otkupljena je i uklonjena kuća Rogošić koja se nalazi na trasi planirane prometnice
- izrađen idejni projekt
- predan zahtjev za lokacijsku dozvolu
- izrađen glavni projekt
-izabran izvođač radova

PLANIRANE AKTIVNOSTI
- Početak radova očekuje se sredinom lipnja 2012.
- Planirani završetak radova očekuje se početkom 2013.LOKACIJA Raskrižje Ilijina Glavica

Vrijednost investicije:
I. i II. faza 19.700.000 kn


Vlasništvo:
JavnoFOTOGALERIJA


Planirane faze projekta:

Obuhvaćemo GUP-om:


Idejno rješenje:


Lokacijska dozvola:


Otkup zemljišta:


Glavni projekt:


Potvrda na glavni projekt:


Gradnja:Kontakt osoba za Grad Dubrovnik:
Upravni odjel za promet i komunalne poslove
Marko Smokvina
msmokvina@dubrovnik.hr
 
Prikaz Gradskih projekata po kategorijama.
 
Projekti međunarodnog značaja

Gradska uprava
Dubrovnik Online
Vijesti

Gradsko vijeće
Gradonačelnik
Gradska uprava
Mjesni odbori i Gradski kotari
Gradska poduzeća i ustanove
Javna nabava
Službeni dokumenti
Adresar

 

Vaša pitanja i prijedlozi
Stanje komunalnih računa
GUP Grada
Natječaji
Poslovni prostori i javne površine
Službeni glasnik
Proračun Grada Dubrovnika
O Dubrovniku
Arhiv anketa
Web mail

Arhiva svih vijesti
Vijesti iz Upravnih odjela Grada
Vijesti iz Ureda Gradonačelnika
Akti gradonačelnika
Vijesti iz mjesnih odbora i Gradskih kotara
Događanja i aktivnosti u Gradu

 

Copyright (C) 2009 Grad Dubrovnik, sva prava pridržana.